Akademia Muzyki 
przy Paderewski Symphony Orchestra of Chicago 
(Akademia Muzyki PaSO)
jest niezależną organizacją Not-for-profit, 
Tax exempt 501(c)(3)
 

 

Podstawą unikalnego programu Akademii PaSO jest polski system edukacji muzycznej - szkoły I i II stopnia, wzbogacony o elementy szkoły włoskiej i amerykańskiej oraz metodę Suzuki.

 

Językiem wykładowym jest język polski.

 

PROGRAM 
Dla uczniow w wieku szkolnym i starszych:
NAUKA GRY na instrumentach - SKRZYPCE, FORTEPIAN - w formie zajęc indywidualnych (private lessons) oraz obowiazkowa nauka teorii muzyki (tzw. umuzykalnienie)

Dla dzieci najmłodszych (4-5 lat)
- RYTMIKA z umuzykalnieniem

Zaleznie od wieku nauka odbywa się w trzech sekcjach:
dziecięcej, młodzieżowej i dorosłych

 

Poziomy (levels):
1. Przygotowawczy
2. Podstawowy
3. Sredni I
4. Sredni II
5. Zaawansowany
6. Pre-college (dla kandydatow na
studia muzyczne) 

 

Systemy:
- zwykly: 30' lekcji instrumentu i 45' teorii
- półintensywny: 45' instrum. i 45' teorii
- intensywny: 60' instrumentu i 45' teorii

 

Przedmiot "TEORIA MUZYKI" oznacza podstawowe wiadomosci o muzyce i naukę ich rozumienia i zastosowania. Program zajęc obejmuje - zaleznie od stopnia zaawansowania, takze elementy ksztalcenia sluchu, harmonii, historii i literatury muzycznej.

 

 

***

Ważnym elementem rozwoju uczniów jest praca w zespołach: 
chóry, 
zespoły kameralne, 
zespoły fortepianowe, 
orkiestra kameralna
możliwość nauki na dodatkowym instrumencie 

Programy dodatkowe (enrichment programs):
warsztaty muzyczne, 
koncerty w szkole i poza szkołą, 
letni obóz muzyczny, 
wyjazdy
 

Created with WebWave CMS

Violin instruction is offered as a weekly 30 minute private lesson for beginners, 45 minute for intermediate or 60 minute private lesson for advanced students. Our program is based on
Our piano teachers will customize a personalized program based on every student's developmental stage, personal characteristics, and personal goals.  The program will cover elements of proper piano technique, music notation
Benefits of Violin Group Class and Orchestra Private violin lessons are crucial for young violinists to succeed. Learning to hold the bow, and the instrument correctly takes years of focused
Unlike playing a piano, where one may read notes on the page and play the corresponding keys, sight-singing demands that a person find the pitches as a result of knowing