Akademia Muzyki 
przy Paderewski Symphony Orchestra of Chicago 
(Akademia Muzyki PaSO)
jest niezależną organizacją Not-for-profit, 
Tax exempt 501(c)(3)
 

 

Podstawą unikalnego programu Akademii PaSO jest polski system edukacji muzycznej - szkoły I i II stopnia, wzbogacony o elementy szkoły włoskiej i amerykańskiej oraz metodę Suzuki.

 

Językiem wykładowym jest język polski.

 

PROGRAM 
Dla uczniow w wieku szkolnym i starszych:
NAUKA GRY na instrumentach - SKRZYPCE, FORTEPIAN - w formie zajęc indywidualnych (private lessons) oraz obowiazkowa nauka teorii muzyki (tzw. umuzykalnienie)

Dla dzieci najmłodszych (4-5 lat)
- RYTMIKA z umuzykalnieniem

Zaleznie od wieku nauka odbywa się w trzech sekcjach:
dziecięcej, młodzieżowej i dorosłych

 

Poziomy (levels):
1. Przygotowawczy
2. Podstawowy
3. Sredni I
4. Sredni II
5. Zaawansowany
6. Pre-college (dla kandydatow na
studia muzyczne) 

 

Systemy:
- zwykly: 30' lekcji instrumentu i 45' teorii
- półintensywny: 45' instrum. i 45' teorii
- intensywny: 60' instrumentu i 45' teorii

 

Przedmiot "TEORIA MUZYKI" oznacza podstawowe wiadomosci o muzyce i naukę ich rozumienia i zastosowania. Program zajęc obejmuje - zaleznie od stopnia zaawansowania, takze elementy ksztalcenia sluchu, harmonii, historii i literatury muzycznej.

 

 

***

Ważnym elementem rozwoju uczniów jest praca w zespołach: 
chóry, 
zespoły kameralne, 
zespoły fortepianowe, 
orkiestra kameralna
możliwość nauki na dodatkowym instrumencie 

Programy dodatkowe (enrichment programs):
warsztaty muzyczne, 
koncerty w szkole i poza szkołą, 
letni obóz muzyczny, 
wyjazdy
 

Created with WebWave CMS